Calendari de formació

FLC Construcció: Instal·lador d'elements de fusteria i moble

Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, en activitats d'instal·lació d'elements de fusteria i moble, pel que fa als riscos que hi són inherents, així com a les tècniques preventives específiques d'aplicació a la pròpia execució , així com als equips de treball utilitzats comunament.

Objectius:

  • Saber identificar quines activitats, sistemes d’execució, materials i equips de treball s’inclouen en el concepte d’ofici d’instal·lador d’elements de fusta i moble.
  • Diferenciar els riscos específics inherents a les tasques, equips de treball i àrees de la unitat d’obra concreta així com conèixer les tècniques preventives específiques per a la seva aplicació en cada cas.
  • Aprendre a utilitzar els mecanismes tant per a la verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn, com per a la planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
  • Saber identificar quins riscos es deriven de la interferència entre activitats.
  • Conèixer quins són els drets i els deures en matèria preventiva.
  • Assimilar la importància de la participació i de la implicació de cada treballador en l’aplicació de la prevenció en la unitat d’obra que desenvolupi.
  • Adquirir nocions sobre el marc normatiu general i específic d’aplicació.
Inscripció

Places disponibles: 13

Si les places estan esgotades demana'ns pressupost

Demanar Pressupost

Inici de curs:09/11/2022

Fi del curs:18/11/2022

Modalitat:Presencial

Durada:20 hores

Preu per persona:328.75€

Dies i horaris:09/11/2022 15:00h - 20:00h
11/11/2022 15:00h - 20:00h
16/11/2022 15:00h - 20:00h
18/11/2022 15:00h - 20:00h

Lloc:Previntegral Barcelona
Carrer de Guitard, 44, 08014 Barcelona

Formació bonificada

Preu per persona bonificada:346.06€