Calendari de formació

Economia verda: Gestió ambiental a l'empresa


A qui va dirigit:

A professionals les funcions dels quals estiguin vinculades amb la gestió ambiental derivada de les activitats desenvolupades a les seves empreses i a qualsevol persona interessada en l'estudi de la temàtica ambiental.

Objectius:

Proporcionar els coneixements i les eines necessàries per a la pràctica de la gestió ambiental a empreses de diferents sectors.
Programació didàctica

El dret al medi ambient
La protecció jurídica del medi ambient.
El dret ambiental.
Distribució de competències en matèria ambiental.
Normativa ambiental aplicable a l'empresa.

Les emissions atmosfèriques i la seva regulació
Contaminants atmosfèrics i fonts d'emissió.
Actuacions sobre les emissions contaminants.
Normativa reguladora de les emissions contaminants.

La regulació del medi aquàtic
La contaminació de l'aigua.
Obligacions legals per als causants d'abocaments.
Normativa relacionada amb la contaminació de l'aigua.
Qualitat de l'aigua.

La regulació dels residus
Els residus.
Legislació bàsica de residus.
Obligacions legals per a les empreses en matèria de residus industrials.
Plans de minimització de residus.

Contaminació acústica
El soroll com a factor contaminant.
Efectes produïts per la contaminació acústica.
Obligacions que han de complir les empreses en matèria de sorolls.
Avaluació del soroll.
Mesures de protecció davant del soroll.

Instruments preventius per a la gestió ambiental
L'avaluació d'impacte Ambiental.
Prevenció i Control Integrat de la Contaminació.
Activitats classificades.

Instruments per a la gestió ambiental de les empreses
Sistemes de gestió ambiental.
L'etiquetatge ecològic.

Inscripció

Places disponibles: 15

Si les places estan esgotades demana'ns pressupost

Demanar Pressupost

Inici de curs:15/02/2023

Fi del curs:03/03/2023

Modalitat:Teleformació

Durada:30 hores

Preu per persona: (IVA inclòs)175.00€

Dies i horaris:15/02/2023 - 03/03/2023

Lloc:Campus Formintegral
https://campus.formintegral.com/

Formació bonificada

Preu per persona bonificada: (IVA inclòs)185.00€