Calendari de formació

Construcció: Manipulació i retirada d'amiant

Adreçat a:

Treballadors que realitzin treballs de retirada d’amiant i requereixin formació per fer aquesta acció en condicions òptimes de seguretat i salut d’acord amb la normativa vigent.

Objectius:

El curs té els objectius següents:

• Conèixer les particularitats de l’amiant i els aspectes clau per a una correcta manipulació i gestió

• Conèixer els riscos específics inherents a la tasca de desamiantatge

• Conèixer les mesures de protecció col·lectiva i individual

• Correcta selecció, ús i manteniment dels equips de protecció col·lectiva (sistema de confinament tipus bombolla...) i individuals necessaris

• Conèixer el procés de descontaminació personal i dels residus

• Adquirir mètodes i tècniques segures per al treball amb amiant

• Disposar de les instruccions i les pràctiques adequades que garanteixin una correcta execució del desamiantatge

• Ser capaços d’identificar on se solen trobar aquests tipus de materials en obra

• Adquirir coneixements bàsics sobre el marc normatiu específic

Inscripció

Places disponibles: 15

Si les places estan esgotades demana'ns pressupost

Demanar Pressupost

Inici de curs:25/04/2024

Fi del curs:25/04/2024

Modalitat:Presencial

Durada:6 Hores

Preu per persona: (IVA inclòs)210.54€

Dies i horaris:25/04/2024 08:00h - 14:00h

Lloc:Previntegral Lleida
Carrer Llorenç Agustí Claveria, 105 Edifici Entrevies Planta 2, oficines 2 i 3, 25191 Lleida

Formació bonificada

Preu per persona bonificada: (IVA inclòs)221.06€