Calendari de formació

Actuacions davant de l'assetjament sexual

Eines per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa

Les empreses han de promoure condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i arbitrar procediments específics per prevenir-los i per donar curs a les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui n’hagin estat objecte.

Totes les empreses tenen l'obligació de prevenir i combatre l'assetjament.

Objectius del curs:

En aquest curs coneixerem les diferents manifestacions d'assetjament en matèria d'igualtat que es poden donar en l'àmbit laboral: sexual, per raó de sexe i diversitat sexual. També adquirirem eines per prevenir, detectar i gestionar una situació d'assetjament. L'objectiu és entendre la importància d'incorporar en la cultura de les organitzacions la perspectiva de gènere, la diversitat i la prevenció i erradicació de qualsevol conducta discriminatòria i/o d'assetjament a la feina.

Contingut

L'assetjament a la feina en matèria d'igualtat
Marc normatiu i legal
Definició i tipologies d'assetjament en l'entorn laboral
Anàlisi de tipologies d’assetjament en l'entorn laboral
Conseqüències i impacte en les organitzacions i en les persones

Eines i mesures per prevenir i erradicar l'assetjament a la feina
El protocol d'assetjament a l'empresa: estructura, objectius, àmbits d'actuació
Mesures de prevenció i tractament
Anàlisi de mesures de prevenció i tractament
Procés d'intervenció i vies de resolució

Inscripció

Places disponibles: 16

Si les places estan esgotades demana'ns pressupost

Demanar Pressupost

Inici de curs:16/03/2023

Fi del curs:07/04/2023

Modalitat:Teleformació

Durada:12 hores

Preu per persona: (IVA inclòs)120.00€

Dies i horaris:16/03/2023 - 07/04/2023

Lloc:Campus Formintegral
https://campus.formintegral.com/

Formació bonificada

Preu per persona bonificada: (IVA inclòs)130.00€