Calendari de formació

Formació Riscos Generals de la empresa i específics del lloc de treball: Art.19 Personal de Magatzem

Mòdul 1: Introducció a la prevenció de riscos laborals

Mòdul 2: Equips de protecció individual EPI

Mòdul 3: Senyalització

Mòdul 4: Riscos generals

Mòdul 5: Normativa i Riscos Específics del Personal de Magatzem

Com utilitzar un extintor i tipus d'extintors

Qüestionari formació específica mesures preventives Personal de Magatzem

Inscripció

Inici de curs:01/01/2024

Fi del curs:31/12/2024

Modalitat:Formació on-line

Durada:90 minuts

Preu per persona:0.00€

Dies i horaris:01/01/2024 - 31/12/2024

Lloc:Campus Previntegral
https://campus.previntegralgroup.com/