Calendari de formació

Art. 19 Tècnic de Laboratori amb risc psicosocial i ergonomia

Contingut segons articles 18 i 19 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals:

1. Marc Normatiu:

Drets i obligacions dels empresaris i treballadors

2. Danys professionals:

Accident de treball i malalties professionals

3. Mesures d'emergència

4. Riscos específics i mesures preventives de el lloc de treball

Inscripció

Inici de curs:01/01/2023

Fi del curs:31/12/2023

Modalitat:Formació on-line

Durada:90 minuts

Preu per persona:0.00€

Dies i horaris:01/01/2023 - 31/12/2023

Lloc:Campus Previntegral
https://campus.previntegralgroup.com/