Calendari de formació

Art. 19 Construcció

OBJECTIU GENERAL: 

Donar compliment als articles 18 i 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, sobre com integrar la prevenció en la gestió de l'empresa a través de la implantació i aplicació d'un pla de prevenció de riscos laborals. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

Identificar el marc normatiu bàsic i de desenvolupament en matèria de prevenció de riscos laborals. 
Conèixer i assimilar les funcions, obligacions i responsabilitats de l'empresa en matèria preventiva. 
Fer servir els procediments generals per integrar la prevenció en la gestió de l'empresa a través de la implantació i aplicació del pla de prevenció de riscos laborals. 
Aplicar els instruments essencials de gestió i aplicació del pla de prevenció de riscos laborals.

CONTINGUT (Segons Articles 18 i 19 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals):

MARC NORMATIU: drets i Obligacions establerts a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL).

DRETS I OBLIGACIONS DELS EMPRESARIS I TREBALLADORS.

PRINCIPIS DE L'ACCIÓ PREVENTIVA. GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ: Òrgans externs i interns. El treball i la salut. Danys

PROFESSIONALS: ACCIDENT DE TREBALL I MALALTIA PROFESSIONAL.

TÈCNIQUES DE LLUITA EN PREVENCIÓ: SEGURETAT EN EL TREBALL, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMIA, PSICOSOCIOLOGIA APLICADA I VIGILÀNCIA DE LA SALUT.

MESURES D'EMERGÈNCIA

RISCOS ESPECÍFICS I MESURES PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL (contemplats a l'Avaluació de riscos i la planificació preventiva)

Inscripció

Places disponibles: 243

Si les places estan esgotades demana'ns pressupost

Demanar Pressupost

Inici de curs:29/09/2023

Fi del curs:29/09/2023

Modalitat:Aula virtual

Durada:90 minuts

Preu per persona:0.00€

Dies i horaris:29/09/2023 09:00h - 11:00h

Lloc:Campus Previntegral
https://campus.previntegralgroup.com/