cursbanner

CAP – FORMACIÓ CONTÍNUA (35H)

Formació obligatòria que han fer tots els conductors professionals, tant del transport de viatgers com de mercaderies per carretera, i que habilita per exercir la professió els qui posseeixin el permís de conduir C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. El Certificat d’Aptitud Professional (CAP) per a conductors acredita, juntament amb el permís de conducció, l’aptitud professional de qui l’ha obtingut. Per fer-ho, s’estableix una nova formació obligatòria amb un doble vessant: qualificació inicial i formació contínua de 35 h cada cinc anys. 

 
botoinfook  botofitxa