Previntegral
Dijous 28 Setembre 2017

La teva empresa és del Conveni del Metall? aquesta novetat t'afecta

La teva empresa és del Conveni del Metall? aquesta novetat t'afecta

A raó de la publicació del II CONVENI COL·LECTIU ESTATAL DE LA INDUSTRIA, LA TECNOLOGIA I ELS SERVEIS DEL SECTOR DEL METALL, us informem de les modificacions en matèria de formació que s’exigiran a totes les empreses del sector del metall.

Com a PRINCIPAL NOVETAT, el nou conveni del metall, estableix la formació obligatòria, ja no només per als treballadors en obra. Ara inclou també als treballadors fora d'obra, pertanyents al sector (afectarà a un nombre molt més ampli d'empreses, segons tipologia del CNAE).

Les principals activitats afectades que es veuran regulades pels cursos per a treballadors que no entren en obra són:

· Tancaments metàl·lics

· Conductors i transportistes del sector del metall

· Fabricació de matalassos

· Fabricació de rellotges

· Fosa de metalls

· Instal·lació de calefacció i climatització

· Instal·lació, manteniment i reparació d'ascensors

· Manteniment de vies fèrries

· Mecànica, manteniment i reparació de màquines o equips electromecànics.

· Muntatge d'estructures tubulars

· Operadors de plataformes elevadores del metall

· Operadors de pont-grua del metall

· Reparació i manteniment de línies i equips elèctrics de soldadura

· Tallers de reparació i manteniment de vehicles

· Treballs de forja

· Treball en gasoductes i xarxes de distribució de gasos combustible

· Treballs de joieria

 

Els cursos s’estructuraran d'una manera similar als ja existents per a treballadors que entren en obra:

· Personal directiu (6 hores presencials o teleformació)

· Personal d'oficina (6 hores presencials o teleformació)

· Personal de producció / manteniment en tallers / locals (20 hores presencials: 12 hores bàsiques + 8 hores especifica per ofici)

· Personal amb funcions preventives de nivell Bàsic  (20 hores presencials + 30 hores de teleformació).

Una ALTRA NOVETAT que contempla el conveni, és la necessitat de que els treballadors que entren en obra i pels que no entren en obra,  i que ja disposen de la formació de 20h d’ofici, cursin un curs de reciclatge cada 3 anys, de 4h de durada, corresponent al seu ofici (si el treballador ha estat allunyat de manera continuada del sector almenys un any també haurà de fer el curs  de reciclatge). 

IMPORTANT: L’exigencia d’aquesta formació és exigible des de la seva entrada en vigència: l'1 de gener de 2017. Per tant, totes les empreses del sector estanobligades a formar una sisena part de la seva plantilla cada semestre. No obstant això, aquesta és una quantitat mínima. O sigui, cada empresa és lliure d'ampliar la quantitat de treballadors que rebrà formació sempre que compleixi amb els mínims.

A partir d’aquest conveni, sols estaran homologades per impartir aquestes formacions les entitats constituïdes coma Servei de Prevenció (SPA i SPP) .

Tant aviat com la FLM autoritzi la realització d'aquests cursos us comunicarem el calendari amb les dates per realitzar-los.


Compartir

En Previntegral utilitzem cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i publicitària. Pots acceptar totes les galetes, rebutjar-les o configurar les teves preferències, fent click aquí on podràs obtenir més informació.