Previntegral
Divendres 16 Juny 2017

Conveni metall

Conveni metall

La teva empresa és del Conveni del Metall? aquesta novetat t'afecta

La teva empresa és del Conveni del Metall? aquesta novetat t'afecta

A raó de la publicació del II CONVENI COL·, LECTIU ESTATAL DE LA INDUSTRIA, LA TECNOLOGIA I ELS SERVEIS DEL SECTOR DEL METALL, us informem de les modificacions en matèria de formació que s’exigiran a totes les empreses del sector del metall.

Com a PRINCIPAL NOVETAT, el nou conveni del metall, estableix la formació obligatòria, ja no només per als treballadors en obra. Ara inclou també als treballadors fora d'obra, pertanyents al sector (afectarà a un nombre molt més ampli d'empreses, segons tipologia del CNAE).

Les principals activitats afectades que es veuran regulades pels cursos per a treballadors que no entren en obra són:

·, Tancaments metàl·, lics

·,  Conductors i transportistes del sector del metall

·,  Fabricació de matalassos

·,  Fabricació de rellotges

·,  Fosa de metalls

·,  Instal·, lació de calefacció i climatització

·,  Instal·, laciómanteniment i reparació d'ascensors

·,  Manteniment de vies fèrries

·,  Mecànica, manteniment i reparació de màquines o equips electromecànics.

·,  Muntatge d'estructures tubulars

·,  Operadors de plataformes elevadores del metall

·,  Operadors de pont-grua del metall

·,  Reparació i manteniment de línies i equips elèctrics de soldadura

·,  Tallers de reparació i manteniment de vehicles

·,  Treballs de forja

·,  Treball en gasoductes i xarxes de distribució de gasos combustible

·,  Treballs de joieria

 

Els cursos s’estructuraran d'una manera similar als ja existents per a treballadors que entren en obra:

·,  Personal directiu (6 hores presencials o teleformació)

·,  Personal d'oficina (6 hores presencials o teleformació)

·,  Personal de producció / manteniment en tallers / locals (20 hores presencials: 12 hores bàsiques + 8 hores especifica per ofici)

·,  Personal amb funcions preventives de nivell Bàsic  (20 hores presencials + 30 hores de teleformació).

Una ALTRA NOVETAT que contempla el conveni, és la necessitat de que els treballadors que entren en obra i pels que no entren en obra,  i que ja disposen de la formació de 20h d’ofici, cursin un curs de reciclatge cada 3 anys, de 4h de durada, corresponent al seu ofici (si el treballador ha estat allunyat de manera continuada del sector almenys un any també haurà de fer el curs  de reciclatge). 

IMPORTANT: L’exigencia d’aquesta formació és exigible des de la seva entrada en vigència: l'1 de gener de 2017. Per tant, totes les empreses del sector estan obligades a formar una sisena part de la seva plantilla cada semestre. No obstant aixòaquesta és una quantitat mínima. O sigui, cada empresa és lliure d'ampliar la quantitat de treballadors que rebrà formació sempre que compleixi amb els mínims.

A partir d’aquest conveni, sols estaran homologades per impartir aquestes formacions les entitats constituïdes coma Servei de Prevenció (SPA i SPP) .

Tant aviat com la FLM autoritzi la realització d'aquests cursos us comunicarem el calendari amb les dates per realitzar-los.


Compartir

En Previntegral utilitzem cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i publicitària. Pots acceptar totes les galetes, rebutjar-les o configurar les teves preferències, fent click aquí on podràs obtenir més informació.