Previntegral
Dimecres 19 Maig 2021

COMUNICACIONS OBLIGATÒRIES de l’empresa al servei de prevenció

PRL Tots els sectors
COMUNICACIONS OBLIGATÒRIES de l’empresa al servei de prevenció

 

L’empresa ha d’informar Previntegral de qualsevol de les situacions següents:

1. Accidents i malalties

Qualsevol dany a la salut derivat del treball.

2. Sinistres i/o emergències

Qualsevol incendi, conat d’incendi o emergència que s’hi doni.

3. Canvis en l’empresa*

Qualsevol canvi de treballadors designats o interlocutors en prevenció en instal·lacions, en funcionament o organització que pugui afectar la seguretat i la salut dels treballadors (incorporació de preparats químics, nou equip de treball, màquines i eines, nou lloc de treball, procés productiu, incorporació de contractes o subcontractes, etc.). * Segons l’Annex II del concert de prevenció.

4. Incorporació de treballadors

Les noves incorporacions a l’empresa per poder programar la realització de formació en PRL i el reconeixement mèdic. En cas de treballadors que ocupin llocs amb risc de malaltia professional, la comunicació ha de ser amb anterioritat a la seva incorporació per programar el reconeixement mèdic previ obligatori. També s’han de comunicar les baixes de treballadors.

5. Treballadors especialment sensibles

L’existència de treballadors especialment sensibles, menors d’edat i treballadores en situació de maternitat o lactància.

6. Visites de la Inspecció de Treball

Qualsevol visita o actuació per part de l’autoritat laboral o d’altres que tinguin com a objectiu el control de la normativa en prevenció de riscos.

7. Situacions perilloses o anòmales

Aquelles que requereixin l’opinió externa per a la seva solució.

8. Altres

Activitats o funcions realitzades amb altres recursos preventius i/o entitats per facilitar-ne la col·laboració i la coordinació. Qüestions orientades a mantenir el sistema de gestió de prevenció de riscos actualitzat.

9. COVID-19

Li recordem que en la situació actual de pandèmia per la Covid-19, cal tenir actualitzat el pla de contingència de l’empresa davant la transmissió del coronavirus SARS-CoV-2. Per a qualsevol dubte o necessitat sobre aquesta qüestió, contacti amb el tècnic de prevenció.

QUAN: amb temps suficient per poder fer les actuacions necessàries, amb anterioritat o en el moment en què es produeixin 

COM: a través d'un correu electrònic al tècnic de prevenció assignat

Segons la Llei 31/1995, de PRL, l’empresari està obligat a garantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el lloc de treball i a realitzar la prevenció de riscos laborals mitjançant la integració de l’activitat preventiva a l’empresa, així com a adoptar les mesures necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors. L’incompliment d’aquestes obligacions pot donar lloc a responsabilitats administratives, penals i civils.

DESCARREGAR DOCUMENT INFORMATIU

Digitalitza la prevenció de la teva empresa amb el software de Previntegral. T’ho expliquem!

Compartir

En Previntegral utilitzem cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i publicitària. Pots acceptar totes les galetes, rebutjar-les o configurar les teves preferències, fent click aquí on podràs obtenir més informació.