Sistemes de Gestió
Estratègia Empresarial  Defensa Legal 
 Índex de sinistralitat  Competitivitat tecnològica

 


 

 

 

cometesPREVINTEGRAL, implementació de mecanismes de control i millora. 

 

La qualitat no és fer bé les coses a la primera, sinó gestionar amb vocació de millora contínua. L’excel·lència no és un objectiu, sinó una manera de fer camí. Les bones pràctiques en una empresa sempre passen per planificar, arreglar i implantar mecanismes de control i de millora.

Tenim un ventall de serveis per aconseguir una empresa més robusta, més ben estructurada i més eficient.

• CAE. Plataforma de coordinació d’activitats empresarials.

• Sistemes de gestió

Implantar un sistema de gestió certificable té avantatges ben clars: aplicar el cicle de millora contínua (planificar, executar, controlar i millorar), optimitzar i agilitzar els processos interns de l'organització i obtenir un reconeixement extern en forma de certificat:

• Qualitat: ISO 9001

• Prevenció de riscs laborals: ISO 45001 (OHSAS 18001)

• Seguretat alimentària: IFS, BRC i ISO 22000, GLOBALGAP, FOOD DEFENSE

• Excel·lència: Model EFQM

  

 

 

 

 

 

 

 

 

botoinforcat