Defensa legal

Sistemes de Gestió Estratègia Empresarial 
Índex de sinistralitat Competitivitat tecnològica

 


 

 

 

cometesPREVINTEGRAL, assistència jurídica en prevenció de riscos laborals

És una modalitat d’assegurança exclusiva per als nostres clients en què, en cas de sinistre, l'asseguradora assumeix, totalment o parcialment, les despeses generades en la defensa /  assessorament de l'assegurat (honoraris d'advocats i / o professionals, taxes, procurador...).

Serveix per garantir un assessorament i una representació de qualitat en cas que a l’assegurat li reclamin responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals.

Podrem fer ús d’aquesta assegurança en totes aquelles situacions en què ens demanin responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals. Exemples:

· Imputació penal de l’empresari

· Requeriments d’Inspecció de Treball

 

 

 

 

 

botoinforcat