Psicosociologia

Seguretat Higiene 
Ergonomia Medicina del treball
 

 


 

 

 

 cometesA PREVINTEGRAL treballem per millorar la seguretat de les empreses i dels treballadors.

 

Apliquem tot un conjunt de tècniques i procediments amb l’objectiu de detectar, eliminar o minimitzar el risc que es produeixi un accident a la feina.Els nostres tècnics detecten i avaluen els riscos als quals poden estar exposats els treballadors, alhora que proposen les actuacions necessàries per aconseguir el millor entorn laboral possible.

 


 


  


 

 

 

 

botoinforcat