Higiene industrial
Seguretat  Ergonomica
Psicosociologia  Medicina del treball

 


 

 

 

 

cometesA PREVINTEGRAL donen solucions que requereixen estudis específics.

 

Dissenyem propostes, apliquem i coordinem plans específics d'avaluació i control per combatre qualsevol risc o situació que pugui afectar la salut de les persones.

Resolem i donem solucions davant situacions que requereixen estudis específics: soroll, il·luminació, agents químics, agents biològics, estrès tèrmic, vibracions, etc.

 

 


 

 

 

 

 

botoinforcat