PREVENCIÓ

Seguretat Higiene Ergonomia
Psicosociologia Medicina del treball

 


 

 

 

cometesPREVINTEGRAL, més de 100 professionals al seu servei.

 

La principal activitat de Previntegral és actuar com a servei de prevenció en les quatre especialitats:

•   Seguretat a la feina

•   Higiene industrial

•   Ergonomia i psicosociologia aplicada

•   Medicina del treball

Oferim un sistema de gestió de la prevenció complet i de garanties. Vetllem per la salut i seguretat dels treballadors, alhora que donem resposta a les exigències legals en matèria de prevenció de riscos laborals.

Oferim serveis específics per cobrir les necessitats de qualsevol empresa amb independència del sector al qual pertanyi.

Més de 100 professionals al seu servei.

El coneixement que tenim de la matèria, la trajectòria i experiència acumulada i l'equip multidisciplinar existent, ens permet donar resposta a les necessitats més específiques i que suposin un major grau d'especialització.

 

 

 

 

 

 

botoinforcat