Vigilància de la salut

 Proves Preventives Plan de salutEmpresa saludable
 

 


 

 

 

cometesPREVINTEGRAL, protecció de salut.

 

L'expressió “vigilància de la salut” referida als treballadors fa referència a un dels instruments que utilitza la medicina del treball per poder controlar i fer seguiment de la repercussió de les condicions de treball sobre la salut de la població treballadora. El seu objectiu principal és la protecció de la salut, i la finalitat, la promoció de la salut prevenint malalties derivades del treball i orientant l'acció preventiva cap a l’empresa.

L’activitat més realitzada i coneguda dins l’àrea de la vigilància de la salut és el reconeixement mèdic, atès que el seu contingut està ajustat als riscos inherents al lloc de treball, prèviament detectats i valorats pels tècnics consultors.

  

 

 

 

botoinforcat