Empresa saludable

Vigilància de la salud Proves Preventives Plan de salut
 

 


 

 

 

cometesA PREVINTEGRAL protegim la salut i el benestar dels treballadors.

 

Com en el cas del Pla de Salut, quan parlem del concepte Empresa Saludable proposem un model d'organització orientat a promoure i protegir la salut, la seguretat i el benestar dels treballadors i l’ambient de treball amb l’objectiu de promoure hàbits saludables i cuidar les persones.

Ser una empresa saludable va mes enllà del compliment de les obligacions legals que li pertanyen en matèria de seguretat i salut laboral. Per aquest motiu, des de Previntegral Group donem molta rellevància a aquest nou canvi d’expectatives que sembla que s'està produint dins el món de la prevenció. Apostem per aquest model d'empresa en què els treballadors es preocupen per la seva salut i proporcionem així beneficis a l'empresa.

 

 

 

botoinforcat