Plans formatius
 
oferta1  calendari1

 


 

 

 

cometesFORMINTEGRAL, plans formatius a mida.

 

No hi ha empreses completament iguals, ni tampoc persones: totes tenen unes particularitats o característiques que les fan diferents de la resta.

És per això que no totes les formacions han de ser iguals, ni totes les persones o totes les empreses necessiten la mateixa formació.

L'eina que posem a disposició del client per poder cercar l’acció formativa més adient, l’optimització dels recursos destinats a formació i l’augment de la comptetivitat, tant de les persones com de les empreses, és l’elaboració de plans formatius.

Plans formatius a mida. La implementació dels plans formatius permet:

•   Detectar les necessitats de l’empresa en matèria de formació

•   Programar accions formatives concretes en funció de les particularitats de l’empresa i de les persones

•   Optimitzar tant els recursos econòmics com el temps dedicat a la formació

•   Fer més competitius i millors tant les empreses com els treballadors

Som  un grup organitzador habilitat per les principals entitats líders en cada un dels sectors.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

botoinforcat