Projectes

 Seguretat Alimentària

 


 

 

 cometesPREVINTEGRAL, projectes acurats en enginyeria.

 

• Tractament en instal·lacions amb risc de legionel·losi. Prevenció i control en instal·lacions amb sistemes de distribució d’aigua sanitària, equips de refredament, torres de refrigeració, condensadors, etc…

• Redacció de projectes integrals en indústries, edificació i obra civil, eficiència energètica, tramitacions tècniques i medi ambientals, etc. 

• Legalització d’instal·lacions tèrmiques (calefacció i climatització), instal·lacions de gas, instal·lacions de productes petrolífers, instal·lacions de productes químics, aparells a pressió (compressors, calderins...), instal·lacions frigorífiques…

• Implantació/legalització d’activitats, llicències ambientals: noves, existents no legalitzades, ampliacions...

  

 

 

 

 

 

 

 

 

botoinforcat