banner noticies

28 d'abril, Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball

28 abril 2019


 

notícia28abril

Amb motiu del centenari de la OIT (Organització Internacional del Treball), el Dia Mundial d'aquest any vol fer balanç de 100 anys en els que l'Organització ha treballat per millorar la seguretat i salut en el treball, i mirar cap al futur per continuar amb aquests esforços a través dels importants canvis que s'estan produint en àmbits com la tecnologia, la demografia, l'organització del treball i el canvi climàtic..  

Últimes dades de sinistralitat laboral

18 abril 2019


 

ultimes dades sinistralitat laboral

El Ministeri de Treball, migracions i seguretat social juntament amb l'Institut nacional de seguretat i salut en el treball analitzen la sinistralitat laboral de l'últim any (2018) i les compara amb el mateix periode anterior.
 
 
 
     
 
 
 

Primers auxilis: què cal fer en cas de..

25 març 2019


 

infografia

 
 

Curs de Primers Auxilis gratuït per a clients de Prevenció

18 març 2019


 

primers auxilis gratuit clients

Per donar compliment a l'artícle 19 de la LPRL, PrevintegralGroup posa a disposició dels seus clients de prevenció un nou calendari de formacions gratuites de Primers Auxilis, impartides per personal sanitari.
 
 
 
     
 
 
 

Quins vehícles estan obligats a portar extintors?

15 febrer 2019


 

extintors vehicles foto

D'acord amb el "Reglament general de vehicles", l'Ordre de 27 de juliol de 1999 "Condicions que han de reunir els extintors d'incendis instal·lats en vehicles de transport de persones o de mercaderies" i l'Ordre PRE/52/2010, estan obligats a portar extintors.
 
 
 
     
 
 
 

La seva satistacció, el nostre Compromís

25 gener 2019


 

Saisfacció Previntegral

Durant el darrer semestre de 2018 es va realitzar l'enviament d’enquestes per valorar la satisfacció de clients (servei tècnic i de vigilància de la salut) i la satisfacció dels col·laboradors de PrevintegralGruop.