banner noticies

Últimes dades de sinistralitat laboral

8 abril  2019

ultimes dades sinistralitat laboral

El Ministeri de Treball, migracions i seguretat social juntament amb l'Institut nacional de seguretat i salut en el treball analitzen la sinistralitat laboral de l'últim any (2018) i les compara amb el mateix periode anterior.

S'analitzen les dades per:

 

Sector i gravetat.

Comunitat autònoma.

 

Botó amb link: http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/menuitem.755e5ddd739c225b0d144976805053a0/?vgnextoid=9036a5fc318b6410VgnVCM1000008130110aRCRD

Segons els índex d'incidència dels accidents de treball amb baixa en jornada de treball, el sector amb l'índex més alt segons la gravetat és:

 

Accidents de treball lleus: Construcció.

Accidents de treball greus: Construcció.

Accidents de treball mortals: Agrari.

 

D'altra banda, el Ministeri de Treball, migracions i seguretat social modificarà el concepte estadístidc d'accident de treball mortal a partir de les dades del mes de gener de 2019, que es publicaran al mes de març de 2019, considerant com a tal "el que ocasiona la mort d'una víctima en el plaç d'un any del mateix".

Font: INSST.