banner noticies

La "nova" amenaça: el càncer d'origen laboral

26 abril 2018

 

Publicat per la Societat Catalana de Salut Laboral

Les estadístiques oficials diuen que a Espanya moren unes 600 persones a causa dels accidents de treball. Entre gener i novembre de 2017 van ser 569 morts, 629 els anys 2016 i 2015, 678 al 2014, 700 al 2013... De morts per malalties contretes en el lloc de treball, ni se’n parla; al darrer anuari publicat (2016) només es parla del nombre de casos de malaltia professional amb i sense baixa. Res sobre la durada de les baixes ni sobre quantes d’elles han acabat amb la mort del treballador.

Cancer0

 

Centrem-nos en un tipus concret de malalties, més endavant veurem perquè; el càncer d’origen laboral.

Abans de l’any 2000 el càncer laboral no existeix. Els diferents estudis de la sèrie “Atlas de Mortalidad por Cáncer y otras causas en España” evita qualsevol referència a una possible relació de causalitat entre activitat laboral i càncer.

Les successives “Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo” (fins i tot a la darrera, de 2015) no inclouen enlloc del seu text paraules com cancerígen, carcinogènic o mutagènic. Sembla que a Espanya el càncer és un efecte de la mala sort o algun tipus de maledicció.

El descobridor a casa nostra que algunes activitats laborals podien provocar càncer és en Manolis Kogevinas. L’any 2000 Kogevinas i col·laboradors establien que a Espanya hi havia 3,9 milions d’espanyols exposats a cancerígens a causa de la seva activitat laboral. Abans d’aquesta data no existia el càncer laboral a Espanya. L’estudi, una extrapolació de dades d’altres països, destapava un secret a veus.

Les 12 principals exposicions eren

AGENT

CATEGORIA CANCERÍGEN*

TREBALLADORS EXPOSATS

Radiació solar

1

1.084.200

Fum del tabac (passiu-ambiental)

1

669.700

Sílice cristal·lina

1

404.700

Pols de fusta

1

397.500

Fums de motors dièsel

2A

274.300

Radó i productes de desintegració

1

280.000

Plom i compostos inorgànics

2B

103.000

Fibra de vidre

2B

92.200

Benzè

1

89.900

Dibromur d’etilè

2A

81.300

Formaldèhid

2A

71.200

Crom hexavalent i compostos

1

56.700

*Categories segons la IARC a la data de publicar-se l’estudi (2000)