cursbanner

BIOCIDA D’ÚS RAMADER

La utilització de biocides és necessària amb finalitats de control dels organismes nocius per a la salut humana o animal, però alhora pot implicar riscos per a les persones, els animals i el medi ambient per les seves propietats intrínseques i pautes corresponents.

Formació per tal de donar compliment a la normativa de la Unión Europea que regula l’aplicació segura dels biocides en l’àmbit ramader.

 
botoinfook  botofitxa