cursbanner

SEGURETAT EN TREBALLS VERTICALS

Aquest curs facilita als treballadors formació i informació en matèria preventiva en relació amb la realització segura de treballs verticals, segons estableix l’article 19, de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals. Es generen artificialment les situacions més comunes de treballs verticals perquè l’alumne tingui el màxim nombre d’experiències. Es disposa de tot el material necessari per al desenvolupament de pràctiques d’alta qualitat pedagògica. 

 
botoinfook  botofitxa