cursbanner

SEGURETAT EN TREBALLS EN ALTURA

Aquest curs facilita als treballadors formació i informació en matèria preventiva, en relació amb la realització segura de treballs en altura, segons estableix l’article 19 de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals. Es generem artificialment les situacions més comunes de treballs en altura perquè l’alumne tingui el màxim nombre d’experiències i es disposa de tot el material necessari per al desenvolupament de pràctiques d’alta qualitat pedagògica.

 
botoinfook  botofitxa