cursbanner

SEGURETAT EN L’ÚS DEL TRACTOR

Aquest curs té com a principal objectiu facilitar als treballadors formació i informació en matèria preventiva en la manipulació segura de tractors, segons estableix l’article 19 de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals, i l’article 5 de l’RD 1215/97, de disposicions mínimes de seguretat en l’ús d’equips de treball.

 
botoinfook  botofitxa