Calendari de formació

Treballs en tallers de reparació de vehicles

Dirigit a:

  • Treballadors de nova incorporació o treballadors als que no s'hagi impartit aquesta formació específica.
  • Treballadors que ja disposin d'una formació prèvia, però els quals cal reforçar qüestions importants referents a les bones pràctiques de seguretat amb l'ús d'aquests equips i corregir les pràctiques incorrectes.

 

Objectius:

  • Transmetre coneixements i normes específiques en matèria de seguretat i salut en el treball en relació amb l'activitat en tallers de reparació de vehicles.
  • Reconèixer i avaluar els riscos específics inherents a les tasques, equips de treball i àrees d'aquest ofici, així com conèixer les seves tècniques preventives concretes.
  • Conèixer els mitjans de protecció col·lectiva i els equips de protecció individual que s'utilitzen amb més freqüència durant la realització d'aquest ofici, així com motivar i capacitar el treballador per al seu correcte ús i manteniment.

Conèixer els mecanismes per a la planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu, tenint en compte la interferència d'activitats

Inscripció

Places disponibles: 15

Si les places estan esgotades demana'ns pressupost

Demanar Pressupost

Inici de curs:11/01/2022

Fi del curs:20/01/2022

Modalitat:Presencial

Durada:20 hores

Preu per persona:328.75€

Dies i horaris:11/01/2022 de 15:00h - 20:00h
13/01/2022 de 15:00h - 20:00h
18/01/2022 de 15:00h - 20:00h
20/01/2022 de 15:00h - 20:00h

Lloc:Previntegral Central Mollerussa
PREVINTEGRAL CENTRAL | Avinguda de les Garrigues, 2, 25230 Mollerussa, Lleida, España

Formació bonificada

Preu per persona bonificada:346.06€