Calendari de formació

Maquinària (utilització d'equips): Ús Segur de Tractors.

Complir el que disposa el R.D. 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. Millorar els coneixements tècnics i de capacitació dels tractoristes, reduint-ne el risc personal procurant la millora en la relació treball-salut en l'àmbit agrícola.

 • Introducció: Percepció dels riscos
 • Tractors Agrícoles
 • Tipus de tractors: Components principals / components de seguretat
 • Equips de protecció personal de l'operari de tractors
 • Anàlisi de lentorn: Verificació i planificació de la ruta, pendents, accessos, obstacles i condicions del terreny.
 • Normativa aplicable a l'ús de maquinària agrícola
 • Riscos i mesures preventives en lús del tractor
 • Riscos i mesures preventives del tractor a la circulació per via pública
 • Riscos de bolcada de tractor i mesures preventives
 • Riscos de caiguda del tractor i mesures preventives
 • Risc d'atropellament i mesures preventives
 • Risc de contactes elèctrics
 • Línies elèctriques aèries i enterrades
 • Risc d'atrapament i mesures preventives
 • TDF (presa de força)
 • Atrapaments en elements mòbils
 • Risc d'incendi i mesures preventives
 • Risc de soroll i vibracions i mesures preventives
 • Risc d'exposició a contaminants químics
 • Cabina i filtres
 • Pràctiques de seguretat amb ús del tractor
Inscripció

Places disponibles: 12

Si les places estan esgotades demana'ns pressupost

Demanar Pressupost

Inici de curs:16/10/2023

Fi del curs:16/10/2023

Modalitat:Presencial

Durada:6 hores

Preu per persona: (IVA inclòs)200.00€

Dies i horaris:16/10/2023 08:00h - 14:00h

Lloc:Maquinària Agrícola AGROTRAC
Partida Pp. Pedrafita, 12-27, 43470 La Selva del Camp, Tarragona

Formació bonificada

Preu per persona bonificada: (IVA inclòs)210.00€