Calendari de formació

ITC Mines

* Operador de maquinaria de transport, camió y volquet en activitats extractives d'exterior
* Operador de maquinaria d'arrencada, càrrega, vials (activitats extractives d'exterior)
* Operador de manteniment mecànic i/o elèctric en activitats extractives a l'exterior.

Protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats mineres, defineix com ¨Indústries extractives a cel obert o subterrànies: totes les indústries que realitzin alguna de les activitats següents:

D'extracció pròpiament dita de substàncies minerals a l'aire lliure o sota terra, fins i tot per dragatge.
De prospecció amb vista a aquesta extracció.
De preparació per a la venda de les matèries extretes, excloses les activitats de transformació de les substàncies esmentades.
De perforació o excavació de túnels o galeries, qualsevol que sigui la seva finalitat, sense perjudici del que disposa la normativa relativa a les condicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció

Inscripció

Places disponibles: 12

Si les places estan esgotades demana'ns pressupost

Demanar Pressupost

Inici de curs:05/05/2023

Fi del curs:26/05/2023

Modalitat:Presencial

Durada:20 hores

Preu per persona: (IVA inclòs)393.85€

Dies i horaris:05/05/2023   16:15h-21:15H
12/05/2023   16:15h-21:15H
19/05/2023   16:15h-21:15H
26/05/2023   16:15h-21:15H

Lloc:Previntegral Mollerussa
Av. de la Pau, 53, 25230 Mollerussa, Lleida

Formació bonificada

Preu per persona bonificada: (IVA inclòs)413.42€