28 de Abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo


28 d'abril, Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball

28 abril 2019

notí, cia28abril

Què, espera el present i el futur del treball de la Seguretat i Salut en el treball?

  • Tecnologia: els rà, pids avenç, os tecnolò, gics incideixen en prà, cticament tots els aspectes del mó, n del treball. La digitalitzaciórobò, tica i nanotecnologia han revolucionat el lloc de treball plantejant al mateix temps greus inquietuds en relació, a la seguretat i salut en el treball. L'augment de la digitalitzacióper exemple, ha proporcionat l'oportunitat de controlar als treballadors en temps real per reduir les exposicions perilloses però, al mateix temps l'enregistrament d'informació, personal delicada també, ha reduï, t la seva privacitat.
  • Demografia: en determinades zones la població, jove està, augmentant, mentre en altres la població, està, envellint. La desigualtat de gè, nere en el mercat de treball persisteix tant en paï, sos desenvolupats com als que no ho estan.
  • Canvis en l'organització, del treball: les exigè, ncies d'un mó, n cada cop mé, s globalitzat han provocat un augment del nú, mero de treballadors amb jornades laborals excessivament llargues i que participen en formes atí, piques d'ocupaciócom el treball temporal, a temps parcial, irregular, etc. El creixement de l'economia globalitzada ha diluï, t els lí, mits entre la vida laboral i la vida personal. Per un costat ha reduï, t l'estrè, s associat als trasllats entre casa i el treball i ha augmentat l'autonomia dels treballadors, però, per altra banda ha creat pressions psicosocials noves pels treballadors que intenten conciliar les exigè, ncies de la vida laboral amb les responsabilitats familiars.
  • Canvi climà, tic: el canvi climà, tic induï, t per l'home é, s un factor que transforma el mó, n del treball. No obstant l'augment de les ocupacions i les indú, stries verdes promourà, societats amb baixes emissions de carbó, i poden reduir el treball perilló, s en alguns sectors. D'altra banda, les ocupacions verdes també, poden donar lloc a riscos nous i desconeguts com l'exposició, a substà, ncies quí, miques en el sector del reciclatge.

Quines mesures s'estan prenent en l'à, mbit de la Seguretat i Salut en el treball per respondre amb eficà, cia a aquests desafiaments i oportunitats transformacionals?

  • Anticipació, als nous riscos.
  • Multidisciplinarietat en la gestió, de la seguretat i salut en el treball.
  • Creació, de competè, ncies per integrar la seguretat i salut en el treball en l'educació, de totes les persones abans que accedeixin al mó, n del treball.
  • Ampliació, de les connexions entre seguretat i salut en el treball i salut pú, blica.
  • Creació, de normes internacionals de seguretat i salut en el treball.

Si bé, el camí, que queda per recó, rrer presenta molts reptes per la Seguretat i Salut en el treball, é, s important que els governs, empresaris, treballadors i demé, s parts interessades, aprofitin les oportunitats que vagin sorgint per crear un futur del treball segur i saludable per tots. É, s el moment d'actuar.

Font: OIT.

 ,

+info

Coronavirus

SARS-CoV-2

Le informamos que, en Previntegral usamos cookies propias y de terceros con finalidad analítica y publicitaria. Consulte la Política de cookies.

Puede informarse más sobre qué cookies estamos utilizando o desactivarlas haciendo clic en Configurar las cookies (debajo).

Aceptar

Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.

Nombre Proveedor Propósito Caducidad Tipo
PHPSESSID Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. Session HTTP
1P_JAR google.com Transfiere datos a Google. Tiene una permanencia de 1 semana. 1 mes HTTP
ANID google.com Estas cookies tienen una finalidad publicitaria. Contienen un valor generado aleatoriamente único que permite a la Plataforma para distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos     Permanente HTTP
APISIS google.com ------ ---- HTTP
CONSENT google.com Cookie técnica para controlar la aceptación de cookies. Permanente HTTP
HSID google.com Para el recuento, por parte de Google, del número de usuario que utilizan los mapas. 6 meses HTTP
NID google.com Visualización de mapas mediante Google Maps. 6 meses de permanencia. 6 meses HTTP
OGPC google.com Estas cookies son utilizadas por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas con los mapas de Google. 1 mes HTTP
SAPISID google.com Son utilizadas por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas con los mapas de Google en ellos. 2 años HTTP
SID google.com Son utilizadas por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas con los mapas de Google en ellos. 2 años HTTP
SIDCC google.com Para proveer servicios y extraer información anónima sobre la navegación. 2 anys HTTP
SSID google.com Para el recuento, por parte de Google, del número de usuario que utilizan los mapas. 6 meses HTTP

Las cookies de preferencias permiten a la página web recordar información que cambia la forma en que la página se comporta o el aspecto que tiene, como su idioma preferido o la región en la que usted se encuentra.

Nosotros no usamos cookies de este tipo

Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y proporcionando información de forma anónima.

Nombre Proveedor Propósito Caducidad Tipo
_ga google.com Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 2 años HTTP
_gat google.com Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones 1 día HTTP
_gid google.com Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. 1 día HTTP

Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.

Nosotros no usamos cookies de este tipo

Las cookies no clasificadas son cookies para las que todavía estamos en proceso de clasificar, junto con los proveedores de cookies individuales.

Nosotros no usamos cookies de este tipo

Las cookies son pequeños archivos de texto que las páginas web pueden utilizar para hacer más eficiente la experiencia del usuario.

La ley afirma que podemos almacenar cookies en su dispositivo si son estrictamente necesarias para el funcionamiento de esta página. Para todos los demás tipos de cookies necesitamos su permiso.

Esta página utiliza tipos diferentes de cookies. Algunas cookies son colocadas por servicios de terceros que aparecen en nuestras páginas.

En cualquier momento puede cambiar o retirar su consentimiento desde la Declaración de cookies en nuestro sitio web.

Obtenga más información sobre quiénes somos, cómo puede contactarnos y cómo procesamos los datos personales en nuestra Política de privacidad.