Cursos

Plataforma e-Learning  Capsules formatives
Presencials Semipresencials  Online / A distancia

 

 

 

 

 

 

 

cometesA PREVINTEGRAL oferim propostes concretes.

 

- La millora de la competitivitat d'empreses i persones

- L'optimització dels recursos destinats a formació

Oferim propostes concretes en formació a partir d'una avaluació prèvia de necessitats:

· Avaluem necessitats

· Proposem accions concretes

· Executem les accions formatives

· Analitzem el resultat de cada acció realitzada

Oferim solucions a mida en funció de les necessitats i les particularitats dels nostres clients, que poden elegir entre diferents modalitats de formació:

· Presencial

· Semipresencial

· A distància

· Online

Oferim la gestió administrativa necessària per a la bonificació de les accions formatives.