Presencials / Semipresencials

 Plataforma e-Learning Capsules formatives
Online a Distancia

 


 

 

 

 

 

 

cometesA PREVINTEGRAL adaptem les necessitats del client.

 

Disposem d'un catàleg estandarditzat de cursos/ accions formatives, tant en modalitat presencial com  semipresencial.

Podeu consultar el nostre càtaleg aquí:  nostre càtaleg

 

A més, també disposem d'un calendari de cursos oberts arreu de Catalunya i a Osca.

Podeu consultar el nostre calendari de cursos oberts aquí:  calendari

 

En tot moment, adaptem temaris i continguts perquè tragueu el màxim profit de les accions formatives que porteu a terme.